Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
503/KH-SGDĐT 29/03/2018 Kế hoạch KH Thực hiện công tác văn thư lưu trữ 2018
441/KH-SGDĐT 22/03/2018 Kế hoạch KH Thực hiện Đề án Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT đến năm 2020
341/KH-SGDĐT 06/03/2018 Kế hoạch KH Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND,tỉnh Đăk Nông  nhiệm kỳ 2014-2018 của Sở GDĐT
288/KH-SGDĐT 27/02/2018 Kế hoạch KH Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học 2018
281/KH-SGDĐT 26/02/2018 Kế hoạch KH xây dựng trường học đạt cuẩn quốc gia 2018
214/KH-SGDĐT 05/02/2018 Kế hoạch KH Hoạt động phối hợp phổ biến,giáo dục pháp luật 2018 của sở GDĐT tỉnh
128/KH-SGDĐT 22/01/2018 Kế hoạch KH Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2018 của ngành GDĐT Tỉnh Đăk Nông
127/KH-SGDĐT 22/01/2018 Kế hoạch KH Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của ngành GDĐT tỉnh Đăk Nông 2018
136/KH-SGDĐT 22/01/2018 Kế hoạch KH Thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước 2018 của ngành GDĐT tỉnh Đăk Nông
137/KH-SGDĐT 22/01/2018 Kế hoạch KH Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện hành quản lý hoạt động chuyên môn qua mạng
Trang 5 / 9« Đầu...«34567»...Cuối »