Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 588/KH-UBND ngày 27/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 11-KH-SGDĐT
Ngày ban hành 10/02/2020
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Người ký Trần Sĩ Thành
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 588/KH-UBND ngày 27/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Tải về
Xem văn bản
Xem Online