Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 02/2022/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 18/01/2022
Loại văn bản Văn bản QPPL
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký Nguyễn Hữu Độ
Trích yếu Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Tải về
Xem văn bản
Xem Online