Thông tư số 05/2022/TT-BGDĐT ngày 19/03/2022 của Bộ GDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 05/2022/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 19/03/2022
Loại văn bản Văn bản QPPL
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký Nguyễn Hữu Độ
Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tải về
Xem văn bản
Xem Online