Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
167/KL-SGDĐT 11/11/2019 Công văn Kết quả chủ yếu về công tác phòng chống tham những
1967/SGDĐT-TTr 10/10/2019 Công văn Kết quả chủ yếu về công tác phòng chống tham những
1564-SGDĐT 23/07/2019 Công văn Tiếp tục quản lý chấn chỉnh việc thực hiện các khoản đóng góp trong các cơ sở GD
1176-SGDĐT-TTr 31/05/2019 Công văn Triển khai thực hiện QĐ số 14-2019-QĐ-UBND
801-SGDĐT-GDTXCTTT 19/04/2019 Công văn Hướng dẫn thực hiện TT 06-2019-TT-BGDĐT
719-SGDĐT-TTr 11/04/2019 Công văn KH thực hiện nhiệm vụ XD xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận PL 2019
720-SGDĐT-TTr 11/04/2019 Công văn KH triển khai thực hiện nghị định 137-2018-NĐ-CP
721-SGDĐT-TTr 11/04/2019 Công văn Ban hành KH triển khai thi hành luật đặc xá 2018
722-SGDĐT-TTr 11/04/2019 Công văn KH triển khai thi hành luật công an nhân dân 2018
736-SGDĐT-TTr 11/04/2019 Công văn Công tác thi hành án hành chính 2019
Trang 2 / 11«12345»10...Cuối »