Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
613-SGDĐT-GDTrH-QLCL 29/03/2019 Công văn Triển khai hướng dẫn thi THPT quốc gia 2019
1276/BC-SGDĐT 10/07/2018 Công văn BC Tự đánh giá chấm điểm lĩnh vực công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018
1280/SGDĐT-GDTXCN 10/07/2018 Công văn Tuyển sinh và TC lớp học năm 2018-2019 đối với GDTX
1218-SGDĐT 29/06/2018 Công văn Phát hiện bồi dưỡng tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành GDĐT
1121/SGDĐT-CTTT 15/06/2018 Công văn Tuyên truyền hưởng ứng tham quan nghiêm cứu học tập tại các di tích Lịch sữ CM
1095/BC-SGDĐT 13/06/2018 Công văn Thực hiện công tác thanh tra 2017-2018
978/SGDĐT-CTTT 30/05/2018 Công văn Hướng ứng chiến dịch những giọt máu hồng  hè năm 2018
658/SGDĐT-GDTXCN 23/04/2018 Công văn XD kế hoạch BDTX cán bộ quản lý bậc MN và GV MN,PT,GDTX 2018-2019
504/SGDĐT-VP 29/03/2018 Công văn Khắc phục bệnh thành tích và tình trạng HS ngồi nhầm lớp
463/SGDĐT-KHTC 26/03/2018 Công văn Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với TE mẫu giáo
Trang 3 / 11«12345»10...Cuối »