Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 82/SGDĐT-VP
Ngày ban hành 15/01/2021
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Người ký Trần Sĩ Thành
Trích yếu Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
Tải về
Xem văn bản
Xem Online