Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1637/SGDĐT-TTr 13/09/2017 Báo cáo Tổng hợp kết quả thanh tra hành chính tháng 9
1616/BC-SGDĐT 11/09/2017 Báo cáo BC cải thiện số chi phí không chính thức tháng 9/2017
1618/BC-SGDĐT 11/09/2017 Báo cáo BC  cải thiện chỉ số chi phí không chính thức quý III /2017
1619/BC-SGDĐT 11/09/2017 Báo cáo BC cải thiện chỉ số chi phí Không chính thức 9 tháng 2017
1552/SGDĐT-BC 30/08/2017 Báo cáo BC Kết quả về nâng cao chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin của tỉnh
1455/BC-SGDĐT 15/08/2017 Báo cáo Báo cáo cải cách hành chính qúy III
1427/SGDĐT-TTr 14/08/2017 Báo cáo Kết quả chủ yếu về công tác phòng chống tham nhũng
1423/BC-SGDĐT 11/08/2017 Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện KH 309/KH-UBND ngày 13/6/2017
1406/BC-SGDĐT 10/08/2017 Báo cáo BC cải thiện chỉ số chi phí không chính thức tháng 8 năm 2017
1349/BC-SGDĐT 31/07/2017 Báo cáo Báo cáo công tác phòng,chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV