Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
983/BC-SGDĐT 07/06/2017 Báo cáo Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
968/BC-SGDĐT 05/06/2017 Báo cáo Báo cáo công tác Phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2017
967/BC-SGDĐT 05/06/2017 Báo cáo Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm lĩnh vực giáo dục và đào tạo
943/BC-SGDĐT 31/05/2017 Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên  năm 2016 và từ đầu năm 2017 đến nay
890/BC-SGDĐT 23/05/2017 Báo cáo Báo cáo tình hình giáo dục của địa phương trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khoá 14
886/BC-VSTBPN 23/05/2017 Báo cáo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị
772/BC-SGDĐT 10/05/2017 Báo cáo Báo cáo tình hình thực hiện chế độ  tổ chức họp, hội nghị trong hoạt động của cơ quan nhà nước
759/BC-SGDĐT 08/05/2017 Báo cáo Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2017 và và Kế hoạch rà soát TTHC 6 tháng cuối năm 2017
312/BC-SGDĐT 28/02/2017 Báo cáo Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC
Trang 16 / 16« Đầu...10«1213141516