Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2168/BC-SGDĐT 29/11/2017 Báo cáo BC học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
2170/BC-SGDĐT 29/11/2017 Báo cáo BC sơ kết 01 năm thực hiện chỉ thị 02/CT-TTg
2145/BC-SGDĐT 24/11/2017 Báo cáo BC kết quả triển khai thực hiện thông tư 23/2012/TT-BCA
1787/BC-SGDĐT 29/09/2017 Báo cáo BC Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2017
1739/BC-SGDĐT 22/09/2017 Báo cáo BC Công tác cải cách thủ tục hành chính
1637/SGDĐT-TTr 13/09/2017 Báo cáo Tổng hợp kết quả thanh tra hành chính tháng 9
1616/BC-SGDĐT 11/09/2017 Báo cáo BC cải thiện số chi phí không chính thức tháng 9/2017
1618/BC-SGDĐT 11/09/2017 Báo cáo BC  cải thiện chỉ số chi phí không chính thức quý III /2017
1619/BC-SGDĐT 11/09/2017 Báo cáo BC cải thiện chỉ số chi phí Không chính thức 9 tháng 2017
1552/SGDĐT-BC 30/08/2017 Báo cáo BC Kết quả về nâng cao chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin của tỉnh