Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2362/BC-SGDĐT 25/12/2017 Báo cáo BC Kết quả cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh TH năm 2017-2018
2291/BC-SGDĐT 14/12/2017 Báo cáo BC tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2017 và kế hoạch rà soát TTHC năm 2018
2244/BC-SGDĐT 07/12/2017 Báo cáo BC công tác thanh tra năm 2017
2246/BC-SGDĐT 07/12/2017 Báo cáo BC công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2017
2247/BC-SGDĐT 07/12/2017 Báo cáo BC Công tác phòng,chống tham nhũng 2017
2168/BC-SGDĐT 29/11/2017 Báo cáo BC học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
2170/BC-SGDĐT 29/11/2017 Báo cáo BC sơ kết 01 năm thực hiện chỉ thị 02/CT-TTg
2145/BC-SGDĐT 24/11/2017 Báo cáo BC kết quả triển khai thực hiện thông tư 23/2012/TT-BCA
1787/BC-SGDĐT 29/09/2017 Báo cáo BC Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2017
1739/BC-SGDĐT 22/09/2017 Báo cáo BC Công tác cải cách thủ tục hành chính