Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1007/BC-SGDĐT 04/06/2018 Báo cáo BC Kết quả thực hiện chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ chính trị quý II 2018
1008/BC-SGDĐT 04/06/2018 Báo cáo BC Tổng kết nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế
859/BC-SGDĐT 16/05/2018 Báo cáo BC tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2018
838/BC-SGDĐT 15/05/2018 Báo cáo BC Kết quả thực hành tiết kiệm,chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018
728/BC-SGDĐT 02/05/2018 Báo cáo BC sơ kết ba năm thi hành Luật TC chính quyền địa phương
667/BC-SGDĐT 23/04/2018 Báo cáo BC Sơ kết 5 năm thực hiện NQ 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của ban chấp hành TW Đảng khóa XI
655/BC-SGDĐT 23/04/2018 Báo cáo BC đánh giá công tác phòng,chống tham nhũng 2017
656/BC-SGDĐT 23/04/2018 Báo cáo BC tình hình triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
540/SGDĐT-VP 05/04/2018 Báo cáo Báo cáo đánh giá  kết quả thực hiện KH KTXH giữa nhiệm kỳ 2016-2020
508/BC-SGDĐT 30/03/2018 Báo cáo BC tình hình XD chính quyền điện tử
Trang 11 / 17« Đầu...«910111213»...Cuối »