BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I VÀ PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 41/BC-SGDĐT
Ngày ban hành 21/01/2021
Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Người ký Trần Sĩ Thành
Trích yếu BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I VÀ PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN
Tải về
Xem văn bản
Xem Online