Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
867/QĐ-SGDĐT 18/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành QĐ Phê duyệt KH công tác pháp chế năm học 2018-2019
1763/KH-SGDĐT 12/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành KH Thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và năm 2019 đề án dạy và học NN
1764/TB-SGDĐT 12/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành TB Kết quả kiểm tra công tác triển khai đầu năm 2018-2019
1765/SGDĐT-CTTT 12/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  GDDT 2018-2019
1766/SGDĐT-CTTT 12/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDCT và Đạo đức lối sống HS 2018-2019
1768/SGDĐT-CTTT 12/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ y tế trường học 2018-2019
1746/SGDĐT-GDTrH 11/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng dẫn  thực hiện nhiệm vụ GDQPAN Năm 2018-2019
1756/SGDĐT-GDMN 11/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2018-2019
1730/SGDĐT-TTr 10/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng  dẫn thực hiện công tác kiểm tra phối hợp thực hiện công tác thanh tra
1683/SGDĐT-GDTXCN 04/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2018-2019 đối với GDTX
Trang 3 / 4«1234»