Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1689/KH-SGDĐT 04/09/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành KH Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCNVN năm 2108
46/KH-SGDĐT 09/01/2018 Văn bản chỉ đạo, điều hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở GDĐT
2098/QĐ-SGDĐT 27/12/2017 Văn bản chỉ đạo, điều hành QĐ Phân công lãnh đạo phụ trách chỉ đạo, điều hành CCHC tại Sở GDĐT
2099/QĐ-BCĐCCHC 27/12/2017 Văn bản chỉ đạo, điều hành QĐ Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC Sở GDĐT
Trang 4 / 4«1234