Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
666/HD-CĐN 01/06/2017 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện chủ đề năm 2017 "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn"
189/CĐN-TGNC 01/06/2017 Công văn Tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày TBLS và rà soát, bổ sung danh sách Nhà giáo liệt sĩ
675/HD-CĐN 09/05/2017 Hướng dẫn Hướng dẫn cuộc thi "Viết về tấm gương nhà giáo"
763-CV/CĐN 08/05/2017 Công văn Tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, người lao động thực hiện tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2017