TÀI LIỆU ĐỀ ÁN PHỔ BIẾN ND CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VÀ PLVN VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ NĂM 2017

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Công ước quốc tế
Ngày ban hành 09/05/2017
Loại văn bản Văn bản khác
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Người ký Không
Trích yếu TÀI LIỆU ĐỀ ÁN PHỔ BIẾN ND CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VÀ PLVN VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ NĂM 2017
Tải về
Xem văn bản Không có