Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
967/BC-SGDĐT 05/06/2017 Báo cáo Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm lĩnh vực giáo dục và đào tạo
943/BC-SGDĐT 31/05/2017 Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên  năm 2016 và từ đầu năm 2017 đến nay
890/BC-SGDĐT 23/05/2017 Báo cáo Báo cáo tình hình giáo dục của địa phương trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khoá 14
886/BC-VSTBPN 23/05/2017 Báo cáo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị
772/BC-SGDĐT 10/05/2017 Báo cáo Báo cáo tình hình thực hiện chế độ  tổ chức họp, hội nghị trong hoạt động của cơ quan nhà nước
759/BC-SGDĐT 08/05/2017 Báo cáo Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2017 và và Kế hoạch rà soát TTHC 6 tháng cuối năm 2017
312/BC-SGDĐT 28/02/2017 Báo cáo Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC
Trang 19 / 19« Đầu...10«1516171819