Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
22/2018/TT-BGDĐT 28/08/2018 Văn bản QPPL Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
18/2018/QĐ-UBND 24/08/2018 Văn bản QPPL Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018 Văn bản QPPL Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học
24/2017/NQ-HĐND 14/12/2017 Văn bản QPPL Nghị quyết ban hành quy định các mức chi về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
12/2017/QĐ-UBND 20/06/2017 Văn bản QPPL Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Văn bản QPPL Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Trang 2 / 2«12