Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
24/2017/NQ-HĐND 14/12/2017 Văn bản QPPL Nghị quyết ban hành quy định các mức chi về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông